Κώδικας Δεοντολογίας των Συμβούλων της BCL

Ως επαγγελματίες σύμβουλοι επιχειρήσεων, δεσμευόμαστε να τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας, δεοντολογίας, συμπεριφοράς και επαγγελματισμού στις αλληλεπιδράσεις μας με τους πελάτες, τους συναδέλφους και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα.

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας χρησιμεύει ως κατευθυντήριο πλαίσιο για να διασφαλίσουμε ότι οι πράξεις και οι αποφάσεις μας αντικατοπτρίζουν με συνέπεια τις αξίες και τις αρχές που καθορίζουν το επάγγελμά μας.

Τηρώντας αυτές τις αρχές, όχι μόνο διατηρούμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, αλλά συμβάλλουμε και στην ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων που εξυπηρετούμε.

Κώδικας Δεοντολογίας

 1. Προσέγγιση με επίκεντρο τον πελάτη: Πρωταρχική μας εστίαση είναι η εξυπηρέτηση των βέλτιστων συμφερόντων των πελατών μας, παρέχοντάς τους αντικειμενικές και αμερόληπτες συμβουλές.
 1. Εμπιστευτικότητα: Αντιμετωπίζουμε όλες τις πληροφορίες των πελατών με απόλυτη εμπιστευτικότητα και δεν αποκαλύπτουμε ποτέ ευαίσθητα δεδομένα χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση.
 1. Σύγκρουση συμφερόντων: Αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων και γνωστοποιούμε πλήρως στους πελάτες μας κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων πριν από την ανάληψη δεσμεύσεων.
 1. Επαγγελματική επάρκεια: Επενδύουμε συνεχώς στην επαγγελματική μας ανάπτυξη για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας στους πελάτες μας.
 1. Ειλικρίνεια και διαφάνεια: Παρέχουμε ειλικρινείς και διαφανείς αξιολογήσεις για τις επιχειρήσεις ή τις διαδικασίες τους, ακόμα και όταν τα σχόλιά μας μπορεί να ενοχλήσουν, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες λαμβάνουν ειλικρινείς και άμεσες πληροφορίες.
 2.  Συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς: Τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και επαγγελματικά πρότυπα στις συμβουλευτικές μας πρακτικές.
 1. Αμεροληψία: Διατηρούμε αμεροληψία και αντικειμενικότητα στη λήψη αποφάσεων και στην παροχή συμβουλών, απαλλαγμένοι από προσωπικές προκαταλήψεις.
 1. Ανατροφοδότηση πελατών: Επιδιώκουμε ενεργά και καλωσορίζουμε την ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας (δηλαδή σχόλια, παρατηρήσεις, εντυπώσεις και αξιολογήσεις) για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας και των σχέσεων μαζί τους.
 1. Επαγγελματικά όρια: Διατηρούμε σαφή όρια στις επαγγελματικές μας σχέσεις, αποφεύγοντας την προσωπική εμπλοκή που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την αντικειμενικότητα.
 1. Σεβασμός: Αντιμετωπίζουμε όλα τα άτομα με σεβασμό και αξιοπρέπεια, εκτιμώντας την ποικιλομορφία.
 1. Επίλυση συγκρούσεων: Καθιερώνουμε μια σαφή διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων που επιτρέπει στους πελάτες να εκφράζουν ανησυχίες ή διαφωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας. Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα άμεσα, αμερόληπτα και επαγγελματικά, επιδιώκοντας φιλικές λύσεις για τη διατήρηση θετικών σχέσεων με τους πελάτες.
 1. Διαφάνεια στις αμοιβές: Παρέχουμε σαφή και διαφανή καθορισμό αμοιβών στους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι κατανοούν το κόστος των υπηρεσιών μας.
 1. Διασφάλιση ποιότητας: Επιδιώκουμε την αριστεία σε όλα τα παραδοτέα μας, διεξάγοντας ενδελεχείς ελέγχους ποιότητας πριν από την παροχή συμβουλών ή υποβολή προτάσεων ή αξιολογήσεων στους πελάτες.
 1. Ακεραιότητα δεδομένων: Χειριζόμαστε υπεύθυνα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύονται, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την ασφάλειά τους.
 1. Περιβαλλοντική υπευθυνότητα: Λαμβάνουμε υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συστάσεων και των συμβουλών που δίνουμε και προσπαθούμε να προωθήσουμε τη βιωσιμότητα.
 1. Συνεχής βελτίωση: Δεσμευόμαστε για συνεχή μάθηση και βελτίωση των μεθόδων και τεχνικών της συμβουλευτικής μας.
 1. Κοινωνική υπευθυνότητα: Συμμετέχουμε σε κοινοτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για να προσφέρουμε στην κοινωνία.
 1. Απαγόρευση διακρίσεων: Δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό κατά τη συνεργασία μας με πελάτες ή συναδέλφους.
 1. Επαγγελματισμός: Συμπεριφερόμαστε με επαγγελματικό τρόπο ανά πάσα στιγμή, διατηρώντας μια θετική εικόνα του επαγγέλματος του συμβούλου.
 1. Ενδυνάμωση των πελατών: Ενδυναμώνουμε τους πελάτες μας εφοδιάζοντάς τους με τις γνώσεις και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές τους προκλήσεις οι ίδιοι ανεξάρτητα, προωθώντας την αυτάρκεια και τη μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Τηρώντας τον παρόντα Κώδικα Δεοντολογίας, αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας για ηθικές πρακτικές παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και τη διατήρηση των υψηλότερων προτύπων επαγγελματισμού στον τομέα μας.

Β.Φ

Αγαπητή Γιάννα,  Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια που μου έχεις προσφέρει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη...

Κοντογούρη Ευανθία

Είχα ατομική συνεδρία με την κυρία Γιάννα Παπαδάκη. Έχει έναν μοναδικό τρόπο να εξηγεί και να σε βοηθά να αντιληφθείς πού έγκειται η λύση στα...

Γ.Μ.

Το σεμινάριο με τον Θοδωρή Κακαλέτρη ήταν άκρως εποικοδομητικό. Με βοήθησε στο να γνωρίσω τον τρόπο που θα αντιμετωπίζω πλέον τις καταστάσεις γύρω...

Δάσκαλος Γιάννης – Geodelta Ο.Ε

Η συνεργασία μου με τον  σύμβουλο – εκπαιδευτή της Business Coaching Lab, Θοδωρή Κακαλέτρη, για τρεις γεμάτες μέρες, με αφορμή τη βοήθεια που...

Ενδοεταιρικό σεμινάριο: Alfa Fruits | Οκτώβριος 2023

Ευχαριστούμε, ήταν πολύ χρήσιμα και βασικά για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι τα περισσότερα συμβαίνουν ήδη....