Μια νέα προσέγγιση για την αξιολόγηση της παραγωγικής συμβολής των εργαζομένων στην επιχείρηση

Σεπ 18, 2023 | Αξιολόγηση προσωπικού, Συμβουλές

“Ο πολιτισμός έχει να κάνει με την απόδοση και με το να κάνεις τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά για το πώς συμβάλλουν στο σύνολο”. – Tracy Streckenbach, CEO σε κεφαλαιουχική εταιρία

Αναρωτήθηκες ποτέ αν υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μετρήσεις τον πραγματικό αντίκτυπο των εργαζομένων σου στην επιτυχία της εταιρείας σου; Έχεις κουραστεί να βασίζεσαι στις παραδοσιακές αξιολογήσεις απόδοσης που φαίνεται να χάνουν την ευρύτερη εικόνα; Αν κουνάς το κεφάλι σου συμφωνώντας, δεν είσαι ο μόνος. Πολλές επιχειρήσεις αναζητούν καινοτόμους τρόπους για να μετρήσουν και να κατανοήσουν την παραγωγική συμβολή των υπαλλήλων τους μέσω ουσιαστικών μετρήσεων.

Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε γιατί είναι απαραίτητη μια νέα προσέγγιση και θα σου δώσουμε απαντήσεις και πρακτικές λύσεις για να φέρεις στην επιφάνεια το πλήρες δυναμικό του εργατικού σου δυναμικού.

Γιατί οι παραδοσιακές μέθοδοι αποτυγχάνουν;

Ας ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας ότι οι παραδοσιακές αξιολογήσεις απόδοσης, που συχνά περιλαμβάνουν ετήσιες αξιολογήσεις και τυποποιημένες μετρήσεις, έχουν τους περιορισμούς τους. Αυτές οι μέθοδοι επικεντρώνονται συνήθως σε εύκολα μετρήσιμες πτυχές, όπως η επίτευξη στόχων πωλήσεων, τα ποσοστά ολοκλήρωσης έργων ή η επίτευξη συγκεκριμένων KPI (Key Performance Indicators – Βασικοί Δείκτες Απόδοσης). Ενώ αυτές οι μετρήσεις προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες, συχνά αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν τον πλούτο της συμβολής ενός εργαζομένου.

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε το πλήρες φάσμα της συμβολής των εργαζομένων;

Μία από τις πρωταρχικές προκλήσεις στην αξιολόγηση της συνεισφοράς των εργαζομένων είναι η εξεύρεση τρόπων για την αποτελεσματική μέτρηση των ποιοτικών πτυχών. Πώς μπορείς να μετρήσεις τη δημιουργικότητα ενός εργαζομένου, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων ή την ικανότητά του να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του; Αυτές είναι ζωτικής σημασίας ιδιότητες για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης, αλλά δεν είναι εύκολα μετρήσιμες.

Απάντηση: Ορισμός βασικών ικανοτήτων και μετρήσεων

Μια νέα προσέγγιση περιλαμβάνει τον ορισμό βασικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη μετρήσεων που τις αντικατοπτρίζουν. Οι ικανότητες περιλαμβάνουν ένα φάσμα δεξιοτήτων, συμπεριφορών και χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα ενός εργαζομένου. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την ηγεσία, την προσαρμοστικότητα, την επικοινωνία, την ομαδική εργασία και άλλα. Με τη δημιουργία συγκεκριμένων μετρήσεων που συνδέονται με αυτές τις ικανότητες, αποκτάς μια πιο σφαιρική κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην επιχείρησή σου.

Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης;

Οι παραδοσιακές αξιολογήσεις μπορεί να δημιουργήσουν μια στενή άποψη της απόδοσης ενός εργαζομένου, οδηγώντας σε εφησυχασμό και αποθαρρύνοντας την καινοτομία. Πώς μπορούμε να εμπνεύσουμε μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης;

Απάντηση: Μετρήσεις που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη

Για να προωθήσεις μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, χρησιμοποίησε μετρήσεις που προωθούν την ανάπτυξη. Εξέτασε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβεις στόχους όπως προσωπικούς στόχους ανάπτυξης, πρωτοβουλίες καινοτομίας ή συνεισφορές στην ομαδική μάθηση. Αυτή η προσέγγιση παρακινεί τους εργαζόμενους να αναζητούν ευκαιρίες για βελτίωση και καινοτομία, προς όφελος τόσο του ατόμου όσο και της επιχείρησης.

Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις κρυφές συνεισφορές;

Συχνά, οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν σημαντικά στο παρασκήνιο, όπως καθοδηγώντας συναδέλφους, προτείνοντας βελτιώσεις διαδικασιών ή προωθώντας ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι συνεισφορές αναγνωρίζονται και ανταμείβονται;

Απάντηση: Ενσωμάτωσε μετρήσεις αναγνώρισης από ομότιμους

Εφάρμοσε ένα σύστημα όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να προτείνουν τους συναδέλφους τους για εξαιρετικές συνεισφορές. Οι μετρήσεις αναγνώρισης από ομότιμους βοηθούν να φωτιστούν οι αφανείς ήρωες που επηρεάζουν θετικά τον εργασιακό χώρο χωρίς να βρίσκονται πάντα στο προσκήνιο. Η αναγνώριση αυτών των κρυφών συνεισφορών όχι μόνο ενισχύει το ηθικό, αλλά και καλλιεργεί την αίσθηση εκτίμησης μεταξύ των συναδέλφων.

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο;

Οι παραδοσιακές αξιολογήσεις απόδοσης τείνουν να επικεντρώνονται σε βραχυπρόθεσμους στόχους και άμεσα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε και να εκτιμήσουμε τις συνεισφορές που μπορεί να μην αποφέρουν άμεσα οφέλη αλλά είναι κρίσιμες μακροπρόθεσμα;

Απάντηση: Εφαρμογή μακροπρόθεσμων μετρήσεων

Ανάπτυξε μετρήσεις που λαμβάνουν υπόψη τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο των συνεισφορών ενός εργαζομένου. Σκέψου δείκτες όπως τα ποσοστά διατήρησης των εργαζομένων, η συνοχή της ομάδας, η ικανοποίηση των πελατών και η συνολική εταιρική κουλτούρα. Αυτές οι μετρήσεις αποκαλύπτουν τη διαρκή επιρροή που έχει ένας εργαζόμενος στην επιχείρηση.

Πώς μπορεί η τεχνολογία να βελτιώσει την προσέγγισή μας;

Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η τεχνολογία προσφέρει καινοτόμες λύσεις για την αξιολόγηση της συνεισφοράς των εργαζομένων. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία για να αποκτήσουμε πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το εργατικό δυναμικό μας;

Απάντηση: Αγκάλιασε την προηγμένη ανάλυση και την τεχνητή νοημοσύνη

Αξιοποίησε τα προηγμένα αναλυτικά συστήματα και την τεχνητή νοημοσύνη (AI – Artificial Intelligence) για τη συλλογή και ανάλυση πληθώρας σημείων δεδομένων που σχετίζονται με την απόδοση και τη συνεισφορά των εργαζομένων. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να εντοπίσουν μοτίβα και τάσεις που μπορεί να διαφεύγουν από τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης, επιτρέποντας τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων στη διαχείριση ταλέντων και την κατανομή πόρων.

Συμπέρασμα

Η μέτρηση της παραγωγικής συμβολής των εργαζομένων στην επιχείρηση εξελίσσεται και μια νέα προσέγγιση είναι απαραίτητη. Καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες δυναμικές και επιδιώκουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της συνεισφοράς των εργαζομένων, είναι ζωτικής σημασίας να εξεταστούν καινοτόμες μέθοδοι.

Με τον καθορισμό ικανοτήτων και μετρήσεων, την προώθηση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, την ενσωμάτωση της αναγνώρισης από ομότιμους, την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, μπορείς να απελευθερώσεις το πλήρες δυναμικό του εργατικού δυναμικού σου και να οδηγήσεις την επιχείρησή σου προς μεγαλύτερη επιτυχία.

Να θυμάσαι, το ταξίδι προς μια νέα προσέγγιση ξεκινά με την ερώτηση: “Πώς μπορούμε να τα πάμε καλύτερα;”

_______________

Έλα σε επαφή μαζί μας σήμερα για να μάθεις περισσότερα σχετικά με τις προσαρμοσμένες λύσεις μας σχετικά με το προσωπικό και την αξιολόγησή του, καθώς και την αξιολόγηση υποψηφίων για πρόσληψη, και να προχωρήσεις με περισσότερα εργαλεία στα χέρια σου για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης ομάδας.

Αντιμετωπίζεις κάποιες άλλες προκλήσεις που δεν μπορείς να ξεπεράσεις;

Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα για να μάθεις πώς μπορούμε να σε βοηθήσουμε, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις.

Ξεκίνησε τώρα συμπληρώνοντας το τεστ αξιολόγησης της επιχείρησης δίχως χρέωση και θα επικοινωνήσουμε μαζί σου.

Με τη βοήθειά μας, θα μπορούσε να αλλάξει το παιχνίδι για την επιχείρησή σου!


  Θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς θα αξιολογήσετε αποτελεσματικά την ομάδα σας;

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Β.Φ

  Αγαπητή Γιάννα,  Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια που μου έχεις προσφέρει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη...

  Κοντογούρη Ευανθία

  Είχα ατομική συνεδρία με την κυρία Γιάννα Παπαδάκη. Έχει έναν μοναδικό τρόπο να εξηγεί και να σε βοηθά να αντιληφθείς πού έγκειται η λύση στα...

  Γ.Μ.

  Το σεμινάριο με τον Θοδωρή Κακαλέτρη ήταν άκρως εποικοδομητικό. Με βοήθησε στο να γνωρίσω τον τρόπο που θα αντιμετωπίζω πλέον τις καταστάσεις γύρω...

  Δάσκαλος Γιάννης – Geodelta Ο.Ε

  Η συνεργασία μου με τον  σύμβουλο – εκπαιδευτή της Business Coaching Lab, Θοδωρή Κακαλέτρη, για τρεις γεμάτες μέρες, με αφορμή τη βοήθεια που...

  Ενδοεταιρικό σεμινάριο: Alfa Fruits | Οκτώβριος 2023

  Ευχαριστούμε, ήταν πολύ χρήσιμα και βασικά για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι τα περισσότερα συμβαίνουν ήδη....