Σεμινάριο: Οικονομικός προγραμματισμός (budgeting) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

120,00

Η Business Coaching Lab και η AMT Consultants σε συνεργασία με τη Φοβερά Προστασία ΑΕ | Σύμβουλοι επιχειρήσεων, διοργανώνουν ένα ξεχωριστό σεμινάριο το Σάββατο 30 Μαρτίου στην Αθήνα με θέμα: «Οικονομικός προγραμματισμός (Budgeting) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Εξαντλημένο

Κατηγορία:

Περιγραφή

Ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα ενός ιδιοκτήτη μιας μικρής επιχείρησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός έξυπνου και αποτελεσματικού οικονομικού προγραμματισμού. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει ο σχεδιασμός, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχείρησής του, στην αύξηση της κερδοφορίας της καθώς και στην δημιουργία ενός κλίματος ασφάλειας και σιγουριάς όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για το προσωπικό της.

Τα βήματα τα οποία θα επιλέξει για να τον υλοποιήσει παίζουν μεγάλο ρόλο στην αποτελεσματικότητά του.

Η Business Coaching Lab και η AMT Consultants σε συνεργασία με τη Φοβερά Προστασία ΑΕ | Σύμβουλοι επιχειρήσεων, διοργανώνουν ένα ξεχωριστό σεμινάριο το Σάββατο 30 Μαρτίου στην Αθήνα με θέμα: «Οικονομικός προγραμματισμός (Budgeting) για μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Σκοπός του σεμιναρίου: Να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να κάνουν τον κατάλληλο οικονομικό προγραμματισμό δίνοντάς τους άμεσες και εφαρμόσιμες λύσεις για να ελέγξουν καλύτερα τα οικονομικά τους, και να οδηγήσουν την επιχείρησή τους στην ανάπτυξη.

Σε ποιους απευθύνεται: ιδιοκτήτες & διευθυντικά στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες.

Εισηγητές: Φωτάκης Θωμάς
BSc Economics, MSc Strategic Managerial Accounting
Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη “Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση” (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).
Στέλεχος με δεκαετή εμπειρία στο κλάδο της Συμβουλευτικής εταιριών. Εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική και εμπορική ανάλυση επιχειρήσεων, στο cash flow reporting και budgeting, αλλά και στην ενεργή συμμετοχή του στρατηγικού τους σχεδιασμού ως απόρροια των ανωτέρω. Η προηγούμενη εμπειρία περιλαμβάνει τη συμμετοχή στην υλοποίηση μεγάλου αριθμού επενδυτικών – επιχειρηματικών σχεδίων.
Ανήκει στο μητρώο μεντόρων του φορέα ΙΜΕ ΓΕΣΕΒΕΕ, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης στην υλοποίηση έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) και της Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG), με σκοπό την εξέταση του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις.

Μίτσης Βασίλειος BSc Economics, MΒΑ 
Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το American College of Thessaloniki (ACT).Επικεφαλής του τομέα Management Consulting της εταιρείας συμβούλων Φοβερά Προστασία Α.Ε., από τον Ιανουάριο του 2016 έως σήμερα. Στέλεχος με δεκαπενταετή εμπειρία στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Διετέλεσε υπεύθυνος ομάδων και έργων με ευθύνη ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια και κύρια καθήκοντα την παροχή τεχνικής ηγεσίας και υποστήριξης σε έργα συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Με πλήρη ευθύνη του τομέα συμβούλων διοίκησης της Φοβερά Προστασία Α.Ε., σχεδιάζει και εφαρμόζει στους πελάτες της εγχώρια και διεθνή εταιρική στρατηγική, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών και υπολογιστικών εργαλείων και στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού τους. Η εμπειρία του στον κλάδο της Συμβουλευτικής περιλαμβάνει επίσης, τη συμμετοχή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, με επίκεντρο τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης επιχειρησιακών διαδικασιών, την εταιρική στρατηγική και τον χρηματοοικονομικό αντίκτυπό τους.

Θέματα που θα αναπτυχθούν:

 • Πώς να κάνετε έναν επιτυχημένο οικονομικό προϋπολογισμό και πώς να τον συνδέσετε με τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας.
 • Ποια προβλήματα θα συναντήσετε κατά τον σχεδιασμό του οικονομικό προϋπολογισμού (budgeting) και πώς θα τα αντιμετωπίσετε με επιτυχία.
 • Προϋπολογισμός εξόδων: Πώς αναλύετε τα έξοδα και πώς να κάνετε σωστές προβλέψεις
 • Προϋπολογισμός Ταμειακών Ροών – Πώς πρέπει να δομούνται;
 • Δημιουργία αναφοράς (reporting) σχετικά με τις Ταμειακές Ροές: Budget vs πραγματικό cash flow
  • Παρουσίαση και ανάλυση εργαλείων παρακολούθησης για την υλοποίηση του ετήσιου budgeting και την παρακολούθηση των αποκλίσεων σε απολογιστική βάση σε σχέση με τις προβλέψεις.
  • Ανάλυση case study.
 • Πώς θα βρείτε το «Νεκρό Σημείο» στην επιχείρησή σας και πώς θα το αξιοποιήσετε για την λήψη ορθών οικονομικών αποφάσεων.
 • Πώς να προσδιορίσετε την τιμή πώλησης ενός προϊόντος με βάση το κόστος παραγωγής ή αγοράς, τα έξοδα και το επιθυμητό / κατώτατο περιθώριο κέρδους.
 • Πώς να επιλέξετε την κατάλληλη μέθοδο τιμολόγησης.
 • Παρουσίαση σύνθετου εργαλείου εμπορικής ανάλυσης (reporting) και budgeting – πρόληψη αποκλίσεων.

Πληροφορίες:

 1. Ημερομηνία: Σάββατο 30 Μαρτίου 2019
 2. Τόπος: Wyndham Grand Athens Hotel
 3. Διάρκεια: 10:00′ – 14:30′
 4. Ώρα προσέλευσης: 09:30′
 5. Κόστος: 120,00 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
 6. Early Booking μέχρι 22/03/19: 80,00 ευρώ (δε συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Ημερομηνία

Σάββατο 30 Μαρτίου 2019

Τοποθεσία

Wyndgam Grand Athens Hotel

Διάρκεια

10:00' – 15:00'

Ώρα προσέλευσης

09:30'

15 Συμβουλές για την κρίση

13 + 7 =