Συμβουλευτική Καριέρας: Ελεύθερη ή Κατά Ανάγκη Επιλογή;

Αυγ 2, 2017 | Αξιολόγηση προσωπικού, Συμβουλές

Το άρθρο αυτό γράφτηκε από την Εβελίνα Κοκκίνη. H Εβελίνα Κοκκίνη είναι Σύμβουλος Καριέρας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Επιστημονική Συνεργάτης της Career in Progress.

Στις ημέρες μας παρουσιάζεται πλέον καθολικά αποδεκτό ότι η παραδοσιακή έννοια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μεταβάλλεται συνεχώς και, όπως αναφέρεται διεθνώς, κάθε άτομο θα χρειαστεί να αλλάξει 4 με 5 φορές το εργασιακό του περιβάλλον και κατά συνέπεια να καταρτιστεί και να εκπαιδευτεί εκ νέου.

Η οικονομική κρίση και  οι συνεχόμενες αλλαγές στην απασχόληση οδηγούν πάρα πολλούς ανθρώπους στην ανεργία, το αίσθημα ανασφάλειας κυριαρχεί σε όλες τις επαγγελματικές εκφάνσεις, η αξιολόγηση στον εργασιακό χώρο γίνεται με βάση τη δημιουργικότητα και την πολύπλευρη κατάρτιση που χαρακτηρίζει ή απαιτείται να χαρακτηρίζει το άτομο, ενώ παράλληλα η συνεχής εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία σε μια εποχή διαρκών αλλαγών στον εργασιακό χώρο που οδηγούν αυτόματα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την εργασία, κάνοντας ιδιαίτερα απαραίτητη τη Συμβουλευτική Καριέρας και τεκμηριώνοντας τη συμβολή της.

Αν αναζητήσουμε τους στόχους της Συμβουλευτικής Καριέρας, προκείμενου να καταδείξουμε το ρόλο της στη σύνδεση εργαζόμενου και αγοράς εργασίας, θα παρατηρούσαμε ότι μεταξύ άλλων στοχεύει στο να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει όσον το δυνατόν καλύτερα τις ευκαιρίες που του προσφέρονται σε κάποια συγκεκριμένη φάση της ζωής του, κατά την οποία θα πρέπει να λάβει μια απόφαση που άμεσα ή έμμεσα θα σχετίζεται με την εξάσκηση ορισμένης εργασίας.

Βασικός πυλώνας της είναι επίσης η αυτογνωσία του ατόμου καθώς πρωταρχικός σκοπός της είναι να καταστήσει το άτομο ικανό να γνωρίσει τον εαυτό του και να καταλήξει στη διαμόρφωση ενός συστήματος αξιών που το αντιπροσωπεύει, στον προσδιορισμό των απαιτήσεων του από τη ζωή, στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του καθώς και στην αποσαφήνιση των φιλοδοξιών και συμφερόντων του. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι γνωρίζω τον εαυτό μου δεν είναι μια στατική, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πράξη, αλλά είναι μια επίσης εξελικτική πορεία που υπόκειται σε χίλιες δυο επιδράσεις, οι οποίες στη συνέχεια είναι πιθανό να διαμορφώσουν ένα νέο σύστημα αξιών, νέες φιλοδοξίες, νέες επιδιώξεις κοκ. Συνεπώς, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η αυτογνωσία ενέχει μια έντονα δυναμική διάσταση η οποία διέπεται όχι μόνο από την αρχή της πραγματικότητας και της λογικής αλλά και εκείνη των συναισθημάτων που γεννούνται από τις διάφορες επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Ωστόσο, η κατανόηση των δυνατών μας σημείων και η ενεργοποίηση των κρυφών μας δυνατοτήτων αποτελούν μια διάσταση της Συμβουλευτικής Καριέρας καθώς η όλη διαδικασία δίνει μεγάλη σημασία στον τρόπο που το άτομο λαμβάνει τις αποφάσεις που σχετίζονται με τις επαγγελματικές του επιλογές και κατευθύνσεις. Είτε ο τρόπος λήψης απόφασης του ατόμου βασίζεται στη λογική είτε στο συναίσθημα είτε στα τυχαία γεγονότα, θα πρέπει το άτομο να είναι σε θέση να το συνειδητοποιεί ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους που μπορεί να παραμερίζει σε ασυνείδητο επίπεδο.

Γίνεται αντιληπτό ότι στη σύγχρονη εποχή η σωστή καθοδήγηση του ατόμου όσον αφορά στην επαγγελματική πορεία που πρόκειται να χαράξει ή που ήδη ακολουθεί ή ακόμα και που πρόκειται να επαναπροσδιορίσει αποκτά μια ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία που δεσμεύει ηθικά το Σύμβουλο Καριέρας ενώ παράλληλα ενδυναμώνει και ίσως απελευθερώνει το άτομο παρέχοντας του την ευκαιρία για ένα εσωτερικό ταξίδι εξερεύνησης και δημιουργικής εξεύρεσης λύσεων.


  Θέλετε και άλλες πληροφορίες για το πώς η συμβουλευτική καριέρας μπορεί να σας βοηθήσει;

  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Ενδοεταιρική εκπαίδευση Τεχνολογίας Μελέτης | Alianthos Garden

  Η τεχνολογία μελέτης είναι το σπουδαιότερο εφόδιο που έχω προσφέρει στον εαυτό μου. Επιτέλους, στα 50 μου χρόνια ανακάλυψα ότι υπάρχει τρόπος να...

  Ενδοεταιρική εκπαίδευση | Alianthos Garden

  Γράφοντας σε χαρτί τα θετικά μου και τα αρνητικά μου σημεία ανακάλυψα ότι μόνο γράφοντας κατανοείς πόσα και ποια είναι. Με το θέμα κοινωνικά και...

  Ενδοεταιρική εκπαίδευση | Tsakalidis Labs

  Η εκπαίδευση λειτούργησε σωστά ως προς την ενημέρωση πάνω στη συνεργασία και στα συναισθήματα καθώς και τη λειτουργική επικοινωνία μεταξύ εμού και...

  Μάνος Β.

  Το πρόγραμμα συμβούλευσης της Business Coaching Lab με βοήθησε να κατανοήσω καλύτερα τη λειτουργία της επιχείρησής μου, τον τρόπο και τα βήματα με...

  Μάκης Μ.

  Αγαπητέ Σέργιε, με τις ακόλουθες γραμμές θα ήθελα, παρόλο το νεαρό της γνωριμίας και συνεργασίας μας, να σε ευχαριστήσω με πραγματική ειλικρίνεια...