Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το business coaching;

Το business coaching είναι ένα μια συμβουλευτική υπηρεσία καθοδήγησης (coaching) το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και μεμονωμένους επιχειρηματίες με στόχο την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων μέσω επικοινωνίας και συγκεκριμένων τεχνικών. Ο business coach ενεργεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων ορισμένες περιπτώσεις και ο στόχος του είναι να ενισχύσει τις ικανότητες του επιχειρηματία σε τομείς όπως οργάνωση και διοίκηση επιχείρησης, βελτίωση του marketing, αύξηση πωλήσεων κτλ.

Γιατί να συνεργαστείτε με έναν business coach;

Στις μέρες μας βλέπουμε πετυχημένους επιχειρηματίες να συνεργάζονται με συμβούλους επιχειρήσεων. Καθώς ο ρυθμός στον κόσμο των επιχειρήσεων γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστικός είναι δύσκολο να συμβαδίσει κανείς με τις τελευταίες αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις όπως επίσης και με τις τελευταίες εξελίξεις στις πωλήσεις, στο marketing και στις τεχνικές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Ένας business coach δεν είναι πολυτέλεια αλλά αποτελεί μια αναγκαία και καθοριστική παράμετρο για την επιτυχία της επιχείρησης, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο. Πολλές φορές είναι δύσκολο να πάρετε μια αντικειμενική απάντηση από τον εαυτό σας. Ένας business coach έχει τους παρακάτω στόχους όταν ξεκινάει μια συνεργασία: Καταρχήν αξιολογεί αντικειμενικά το επίπεδο της επιχείρησής σας την δεδομένη χρονική στιγμή. Εν συνεχεία σας βοηθάει να ξεκαθαρίσετε τους στόχους σας με συγκεκριμένες διαδικασίες, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Tέλος βρίσκει τα πιο σημαντικά και απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που θα σας επιτρέψουν να δημιουργήσετε ένα πετυχημένο επιχειρηματικό πλάνο. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων (business coaches) μπορούν να σας βοηθήσουν να αυξήσετε τον ρυθμό παραγωγής σας και να ξεπεράσετε τα όριά σας καθώς επίσης και να σας βοηθήσουν να κατευθύνετε και να επικεντρώσετε την προσοχή και την ενέργειά σας σε στόχους προτεραιότητας αντί να ασχολείστε με θέματα που απορροφούν όλη την δημιουργική ενέργειά σας.

Τι είναι το business analysis test;

Το business analysis test είναι ένα απλό αλλά ουσιαστικό τεστ αξιολόγησης επιχείρησης αποτελούμενο από 100 ερωτήσεις, στόχος των οποίων είναι η απεικόνιση της κατάστασης της επιχείρησής σας την δεδομένη περίοδο. Μετράει 10 σημεία. Τα πρώτα 7 αφορούν την επιχείρηση και τα υπόλοιπα 3 αφορούν τον ίδιο τον επιχειρηματία. Αποτελεί ένα εργαλείο βάσει του οποίου ο σύμβουλος επιχειρήσεων μπορεί να εντοπίσει τις λειτουργίες που χρειάζονται ενδυνάμωση στην επιχείρηση καθώς και αυτές οι οποίες είναι προβληματικές και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Συμπληρώνοντας το τεστ αυτό, στην πραγματικότητα ο επιχειρηματίας “φωτογραφίζει” την κατάσταση της επιχείρησής του. Αυτό είναι το πιο βασικό βήμα για να ξεκινήσει στην συνέχεια η διόρθωση των μη βέλτιστων λειτουργιών. Ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που συμβάλλει και τι είναι αυτό που εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής του. Έτσι αποκτά γνώση και αυξάνει τον έλεγχό του σε αυτή. Χρησιμοποιείται για αύξηση πωλήσεων, βελτιστοποίηση των ενεργειών μάρκετινγκ και αποτελεσματικότερη οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να λάβω coaching;
Κατά την διάρκεια του προγράμματος coaching δεν θα πρέπει να υπάρχει σε εξέλιξη κάποια άλλη μορφή συμβουλευτικής καθοδήγησης επειδή με τον business coach δημιουργείτε από κοινού ένα πρόγραμμα ενεργειών το οποίο θα πρέπει να τηρηθεί εξολοκλήρου και χωρίς άλλου είδους παρεμβάσεις ώστε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση στην αρχική συνάντηση ενημερώστε για οποιαδήποτε άλλη συνεργασία με σύμβουλο, ψυχολόγο κτλ. και αποφασίστε μαζί πως θα κινηθείτε στη συνέχεια.
Πόσο καιρό διαρκεί το business coaching;

Πόσο χρόνο χρειάζεται να δουλέψετε μαζί με τον business coach; Ο χρόνος που θα πρέπει να δουλέψετε ποικίλλει. Ξεκινήστε με τον business coach που επιλέξατε. Θα χρειαστεί λίγη δουλειά ώστε να μπει η διαδικασία σε μια σειρά. Θα πρέπει να επενδύσετε κάποιες ώρες ώστε να μπορέσετε να δώσετε την πλήρη εικόνα της επιχείρησής σας στον business coach. Μαζί θα οργανώσετε ένα σχέδιο και στην συνέχεια ξεκινάει η δουλειά. Αρχικά, μπορεί να φανεί μεγάλη και δύσκολη. Καθώς όμως θα περνάει ο καιρός θα βλέπετε ότι είστε περισσότερο συγκεντρωμένοι στις λειτουργίες που πραγματικά σας αποφέρουν αποτελέσματα και δεν σας απορροφούν διαδικασίες που σας βγάζουν από τους στόχους σας. Ο business coach μπορεί να σας προσφέρει πολλές και διαφορετικές ενότητες συμβούλευσης και εκπαίδευσης οι οποίες περιλαμβάνουν θέματα όπως team building, αύξηση πωλήσεων, μάρκετινγκ υπηρεσιών και προϊόντων σας, αντιμετώπιση προβλημάτων στην επιχείρηση και πολλά άλλα. Μπορούμε επίσης να σας παρέχουμε τεστ αξιολόγησης αναφορικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης σας, την αξιολόγηση υποψηφίων και τις προσλήψεις προσωπικού κτλ. Το διάστημα που θα πρέπει να συνεργαστείτε διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση καθώς ο κάθε επιχειρηματίας δεν είναι ίδιος ούτε υπάρχουν ίδιες καταστάσεις σε διαφορετικές επιχειρήσεις. Σίγουρα, ο χρόνος περιορίζεται αν εφαρμόζετε τα δεδομένα που σας δίνει ο business coach και αν ακολουθείτε πιστά το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί μετά από την αρχική αξιολόγηση. Υπάρχουν προγράμματα 2 ημερών και άλλα προγράμματα που μπορεί να διαρκέσουν και 6 μήνες.

Πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν στο coaching;

Το business coaching απευθύνεται κυρίως στον επιχειρηματία. Παρ’ όλα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και περισσότερα άτομα ανάλογα με την περίπτωση και τη θεματολογία. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για την συμβουλευτική υπηρεσία για αύξηση πωλήσεων (sales coaching) μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πωλητές της επιχείρησης.

Ποια είναι η διαφορά του business coaching από το business consulting;

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων παρέχουν συμβουλές και δίνουν λύσεις στα προβλήματα της επιχείρησής βάσει των εκτιμήσεων και των γνώσεών τους. Στο business coaching ο business coach δεν βρίσκει μόνο τις λύσεις για τον πελάτη του αλλά του υποδεικνύει πετυχημένους τρόπους και τεχνικές και τον βοηθάει να τις υλοποιήσει. Είναι μια διαδικασία “προπονητικής” παρά μια διαδικασία εύρεσης λύσεων. Σίγουρα θα του δείξει τους βέλτιστους τρόπους επίλυσης μιας κατάστασης αλλά θα τον προγυμνάσει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση, από εκείνο το σημείο και μετά, να επιλύει τα προβλήματα μόνος του. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας business coach συνεχώς δίπλα στον επιχειρηματία. Πέρα από αυτό, στο business coaching ο επιχειρηματίας υλοποιεί και εφαρμόζει τα βήματα που του συστήνει ο business coach. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αυτοπεποίθησή του και νιώθει σίγουρος για τις κινήσεις του.

Ποιο είναι το κόστος μιας υπηρεσίας business coaching;
Πόσο περισσότερο μπορείτε να μειώσετε τα έξοδά σας; Αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να δείτε πώς μπορείτε να αυξήσετε το εισόδημά σας μειώνοντας τα περιττά έξοδα. Ακολουθώντας τις μεθόδους που θα σας παρουσιάσουμε θα καταλάβετε ότι αυξάνοντας τις προωθητικές σας ενέργειες και κατ’ επέκταση τις πωλήσεις σας, τα αποτελέσματα που θα έχετε θα είναι πολύ εντυπωσιακά. Θα διαπιστώσετε ότι ένας business coach μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε μεγαλύτερες αποδόσεις δίχως να αυξήσετε σε μεγάλο βαθμό τα έξοδά σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα εξοικονομήσετε χρήματα αφού θα δείτε τρόπους προσέγγισης που λειτουργούν καλύτερα από ότι αυτούς που χρησιμοποιούσατε στο παρελθόν. Θα σας δείξουμε το σωστό τρόπο για να προσελκύσετε περισσότερους πελάτες στην επιχείρησή σας. Πρέπει βέβαια να επενδύσετε κάποια χρήματα αφού βέβαια αξιολογηθεί σωστά η παρούσα κατάσταση της επιχείρησής σας με σκοπό να έχετε μεγαλύτερη απόδοση από αυτήν την επένδυση.
Πώς το business coaching βοηθάει στη ζωή;

Κάνει τον επιχειρηματία πιο πετυχημένο στην ζωή του, με λιγότερες ώρες εργασίας. Η επιχείρησή του λειτουργεί πιο αποδοτικά και είναι περισσότερο σίγουρος για τις κινήσεις που επιλέγει να κάνει. Επίσης, καταφέρνει να απεγκλωβίσει τον ιδιοκτήτη από την επιχείρησή του. Τον βοηθάει να αντιμετωπίσει τις σημερινές συνθήκες στην αγορά και να δημιουργήσει εκ νέου το όραμα που είχε. Τον ενδυναμώνει στα σημεία που νιώθει ότι χρειάζεται και τον εφοδιάζει με πολύτιμα και απαραίτητα δεδομένα για να ξαναμπεί δυναμικά στο παιχνίδι της επιχειρηματικής ζωής. Είναι μια διαδικασία που αποκαθιστά την δύναμη, την ισχύ και τον ενθουσιασμό που είχε στο παρελθόν.

Τι είναι το executive life coaching;

Το Executive Life Coaching είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να εντοπίσουν και να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους. Είναι ένας τρόπος να φέρουν πραγματική αλλαγή και βελτίωση στην ζωή τους στους τομείς που τους απασχολούν και εγκλωβίζουν την προσοχή τους. Πρόκειται για συμβουλευτική καθοδήγηση σε τομείς όπως βελτίωση της επικοινωνίας τους, των σχέσεών τους, της οικογένειάς τους, της αυτοπεποίθησής τους. Μαθαίνουν ποιον μπορούν να εμπιστευτούν, πώς να αποκτήσουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο, πώς να επικοινωνούν καλύτερα, πώς να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά, πώς να ξεπερνούν τα ανεβοκατεβάσματα της ζωής, πώς να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και πολλά άλλα. Με την υπηρεσία αυτή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις που στο παρελθόν τον έκαναν να τις αποφεύγει και να εσωστρέφεται με συνέπεια να μη χαίρεται τη ζωή του.

Σε ποιους τομείς μπορώ να κάνω business coaching;
Το business coaching μπορεί να εφαρμοστεί στους παρακάτω τομείς: marketing, πωλήσεις, οργάνωση επιχείρησης, βελτίωση των επιχειρηματικών σας δεξιοτήτων κτλ. Οι παραπάνω τομείς αποτελούν την βάση για να καταφέρετε να αναπτυχθείτε εσείς και η επιχείρησή σας και να φτάσετε στο σημείο να λειτουργεί σωστά, ακόμα κι αν δεν είστε εκεί.
Τι εγγυήσεις μου δίνετε ότι κάνοντας business coaching θα πετύχω τους στόχους μου;

Δεν υπάρχει εγγύηση για την επιτυχία. Το business coaching στηρίζεται στην πετυχημένη εφαρμογή των δεδομένων από την πλευρά του επιχειρηματία και στην ενεργή συμμετοχή του. Η δική μας δουλειά είναι να αξιολογήσουμε σωστά με τα εργαλεία, την εμπειρία και τις τεχνικές μας την κατάσταση που πρέπει να χειριστεί. Από κει και ύστερα ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας είναι η δική σας θέληση και πρόθεση για επιτυχία. Μόνο εσείς μπορείτε να είστε πραγματικά υπεύθυνος για την επιτυχία σας. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα σας παραδώσουμε εξαιρετικές υπηρεσίες με στόχο την επίτευξη των στόχων σας. Μπορούμε να σας δώσουμε εγγυήσεις ότι θα είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα για να καταφέρετε να υλοποιήσετε το πρόγραμμα που θα σας δώσουμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε οι συνεργάτες σας προς την κατεύθυνση που θα επιλέξουμε να ακολουθήσουμε. Θα σας βοηθήσουμε αλλά θα πρέπει και εσείς να βοηθήσετε τον εαυτό σας και να επικεντρωθείτε σε αυτή τη συμβουλευτική διαδικασία.

Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα βιβλία που θα πρέπει να διαβάσω εκτός από το business coaching που θα κάνουμε μαζί;

Υπάρχουν βιβλία και συγκεκριμένο εποπτικό υλικό που μπορούμε να σας προτείνουμε ώστε να αποκτήσετε περισσότερα δεδομένα σχετικά με την βελτίωση των ικανοτήτων σας ως επιχειρηματίας καθώς και για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας. Έτσι, κερδίζετε χρόνο και αποκτάτε θεωρητική κατάρτιση με αποτέλεσμα να ασκείτε περισσότερο θετικό έλεγχο στις λειτουργίες της επιχείρησής σας.

Σε τι διαφέρει η εταιρεία σας από άλλες εταιρείες business coaching;

Καταρχήν, η συμβουλευτική καθοδήγηση (business coaching) στην χώρα μας δεν είναι πολύ διαδεδομένη. Η εταιρεία μας είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης Hubbard. Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται σε περισσότερες από 185.000 εταιρείες ανά τον κόσμο και έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως ένα πολύ πρακτικό με ξεχωριστή προσέγγιση σύστημα διοίκησης. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων μας (business coaches) πέραν της πανεπιστημιακής τους κατάρτισης έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη τεχνολογία διοίκησης Hubbard καθώς και άλλες μεθόδους εκπαίδευσης.

Β.Φ

Αγαπητή Γιάννα,  Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια που μου έχεις προσφέρει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη...

Κοντογούρη Ευανθία

Είχα ατομική συνεδρία με την κυρία Γιάννα Παπαδάκη. Έχει έναν μοναδικό τρόπο να εξηγεί και να σε βοηθά να αντιληφθείς πού έγκειται η λύση στα...

Γ.Μ.

Το σεμινάριο με τον Θοδωρή Κακαλέτρη ήταν άκρως εποικοδομητικό. Με βοήθησε στο να γνωρίσω τον τρόπο που θα αντιμετωπίζω πλέον τις καταστάσεις γύρω...

Δάσκαλος Γιάννης – Geodelta Ο.Ε

Η συνεργασία μου με τον  σύμβουλο – εκπαιδευτή της Business Coaching Lab, Θοδωρή Κακαλέτρη, για τρεις γεμάτες μέρες, με αφορμή τη βοήθεια που...

Ενδοεταιρικό σεμινάριο: Alfa Fruits | Οκτώβριος 2023

Ευχαριστούμε, ήταν πολύ χρήσιμα και βασικά για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι τα περισσότερα συμβαίνουν ήδη....