Family business coaching

Η οικογενειακή επιχείρηση είναι μια ξεχωριστή μορφή επιχείρησης. Tα άτομα που την απαρτίζουν κατά βάση συνδέονται με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς και αναπτύσσουν ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας. Βάσει μελετών πάνω από το 50% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι οικογενειακές. Δεν υπάρχει κάποιος επίσημος ορισμός για το τι είναι οικογενειακή επιχείρηση, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πως οικογενειακή επιχείρηση είναι αυτή που ανήκει, διοικείται και κατευθύνεται από μια οικογένεια.

Λαμβάνοντας υπόψη το δεδομένο ότι η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακές, οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της εταιρείας Business Coaching Lab δημιούργησαν την υπηρεσία family business coaching που προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικογενειακής επιχείρησης. Αυτή η υπηρεσία ασχολείται με την επιχείρηση, με τις λειτουργίες της καθώς και με τα μέλη της οικογένειας.

Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αρμονία στα καθήκοντα που έχει το κάθε μέλος της οικογένειας εντός και εκτός της επιχείρησης. Ανακαλύπτουμε τις ικανότητες του κάθε μέλους της και ενδυναμώνουμε τα θετικά χαρακτηριστικά του καθενός λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Παρέχουμε συμβουλευτική καθοδήγηση ώστε να τηρούνται οι ισορροπίες στα πλαίσια της επιχείρησης και να μην εμπλέκονται οι οικογενειακές σχέσεις στην καθημερινή λειτουργία της. Χρησιμοποιούμε συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης για την απόδοση του κάθε μέλους.

Στις συναντήσεις με τον business coach επιδιώκουμε να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης με σκοπό όχι μόνο να λαμβάνουν γνώση για το τι χρειάζεται να γίνει αλλά και να αποδίδεται στον καθένα το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί ώστε να συμμετέχει στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Δημιουργούμε μαζί με τον επιχειρηματία το στρατηγικό σχεδιασμό που θα του επιτρέψει να πετύχει τους στόχους του. Η καλή επικοινωνία και η αποφυγή της επίλυσης των προσωπικών ζητημάτων εντός της εταιρείας είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας. Προτείνουμε την θέσπιση ξεκάθαρων πολιτικών και διαδικασιών ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι ρόλοι και τα καθήκοντα του καθενός. Με την υπηρεσία αυτή παρέχουμε καθοδήγηση στον επιχειρηματία που θα του επιτρέψει να αποφύγει πιθανές αποτυχίες στον σχεδιασμό αλλά και αποτυχίες να αναγνωρίσει τις προσπάθειες και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα μέλη της οικογένειας και το υπόλοιπο προσωπικό.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα το οποίο είναι η δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τον πελάτη, κάτι που είναι πολύ πιο δύσκολο σε επιχειρήσεις που δεν είναι οικογενειακές. Με το family business coaching (συμβούλευση οικογενειακών επιχειρήσεων) ευθυγραμμίζονται οι στόχοι της οικογένειας με τους στόχους της επιχείρησης, ενδυναμώνοντας ο ένας τον άλλο. Πρωταρχικός μας σκοπός είναι η ευημερία της επιχείρησης. Δεν είμαστε οικογενειακοί σύμβουλοι. Ωστόσο, αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις συναισθηματικές καταστάσεις που μπορεί να εμποδίζουν την λειτουργική ανάπτυξη της επιχείρησης. Σκοπός μας είναι να συμβαδίσουν αρμονικά η οικογένεια με την επιχείρηση, θέτοντας μακροπρόσθεσμους επιχειρηματικούς στόχους.

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα συμπληρώνοντας αρχικά το τεστ αξιολόγησης της επιχείρησής σας για να δούμε πως και η δική σας οικογενειακή επιχείρηση μπορεί να πετύχει τους στόχους της πιο σύντομα.

  Πώς μπορεί να βοηθήσει εσάς και την επιχείρησή σας το Business Coaching;
  Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

  Β.Φ

  Αγαπητή Γιάννα,  Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια που μου έχεις προσφέρει τα τελευταία χρόνια μέσα από τη...

  Κοντογούρη Ευανθία

  Είχα ατομική συνεδρία με την κυρία Γιάννα Παπαδάκη. Έχει έναν μοναδικό τρόπο να εξηγεί και να σε βοηθά να αντιληφθείς πού έγκειται η λύση στα...

  Γ.Μ.

  Το σεμινάριο με τον Θοδωρή Κακαλέτρη ήταν άκρως εποικοδομητικό. Με βοήθησε στο να γνωρίσω τον τρόπο που θα αντιμετωπίζω πλέον τις καταστάσεις γύρω...

  Δάσκαλος Γιάννης – Geodelta Ο.Ε

  Η συνεργασία μου με τον  σύμβουλο – εκπαιδευτή της Business Coaching Lab, Θοδωρή Κακαλέτρη, για τρεις γεμάτες μέρες, με αφορμή τη βοήθεια που...

  Ενδοεταιρικό σεμινάριο: Alfa Fruits | Οκτώβριος 2023

  Ευχαριστούμε, ήταν πολύ χρήσιμα και βασικά για την αρμονική λειτουργία της επιχείρησης. Ιδιαίτερα ευχάριστο το ότι τα περισσότερα συμβαίνουν ήδη....